Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης

   Περιλαμβάνει συλλογές ζωγραφικής και τεχνουργημάτων που αντιπροσωπεύουν την ελληνική τέχνη από διακεκριμένους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, πολλά γλυπτά, πίνακες και έγγραφα. Αυτές οι συλλογές περιγράφουν την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία εκατό χρόνια.
   Περιλαμβάνει οργανωμένες εκθέσεις ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα από ντόπιους και διεθνής καλλιτέχνες, καινοτόμες καλλιτεχνικές εφευρέσεις στη φύση, εκθέσεις για εξέχοντες Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, ιστορικά έγγραφα / εκθέσεις και άλλες εικαστικές τέχνες της Δωδεκανήσου.